Εγκεκριμένα Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης – 2020

Αποδόθηκαν 4.461.000 core hours σε 47 έργα προετοιμασίας (Type A) και ανάπτυξης (Type B) για χρονικό διάστημα των 2 έως 4 μηνών.

Acronym application Research field Organization Allocated Core Hours
AIWILD Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 70000
ALIAKMON-GPU Fluid Mechanics NCSR Demokritos 100000
AT1R-ACE2inCOVID-19 Biochemistry Bioinformatics and Life sciences COVID19 National and Kapodistrian University of Athens 300000
CaBrNN Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Patras 50000
CDATRAMPI Engineering Aristotle University of Thessaloniki 40000
CEMSMa Chemical Sciences and Materials National and Kapodistrian University of Athens 100000
CoastHPC Engineering University of Patras 100000
Contextualized Word Representations for Biomedice Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Patras 30000
Cortex Engineering National Technical University of Athens 100000
coScheduling Engineering National Technical University of Athens 120000
CovidAI Engineering National Technical University of Athens 100000
CYP2D6SIM Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 100000
DACSOT Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 40000
DEEP-UOP Mathematics and Computer Sciences University of the Peloponnese 50000
DeepSAR Earth Observation National Observatory Athens 40000
DeWaste Mathematics and Computer Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 50000
DyDoWind Earth System Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 180000
Edem Earth System Sciences Agricultural University of Athens 30000
erga-wind Mathematics and Computer Sciences National and Kapodistrian University of Athens 85000
FEPrepare Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation – Academy of Athens 60000
FER_ntua Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 1000
FuzzyBINVIS Mathematics and Computer Sciences Democritus University of Thrace 10000
GeFIN Mathematics and Computer Sciences National and Kapodistrian University of Athens 300000
GRIHUB Economics Finance and Management Athens University of Economics and Business 50000
HBLonD High-Energy Particle Physics National Technical University of Athens 70000
HydRNA-SARS-COV2 Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Patras 800000
i4Metal Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 100000
ICLAMS-MICRO Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 80000
InsNPDock Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Crete 20000
InveGRif Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Ioannina 20000
Kras4b-inh Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation – Academy of Athens 100000
LMINMT Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 30000
MALAMA Engineering National Technical University of Athens 10000
ManyLaws Mathematics and Computer Sciences University of the Aegean 100000
MDSBA Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation – Academy of Athens 100000
microBlooM CFD University of Patras 5000
MuSiPolI Chemical Sciences and Materials National Technical University of Athens 100000
ParFlow High-Energy Particle Physics University of Patras 50000
Parmcb Mathematics and Computer Sciences Harokopio University 100000
RECLOMP Engineering University of Ioannina 50000
ReSA Earth System Sciences National Observatory Athens 100000
Social Media Data Analytics Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 20000
TERA4RAMS Earth System Sciences Technical University of Crete 50000
ThermTMDC Chemical Sciences and Materials University of Patras 150000
ThermMHD_CPS Engineering University of Thessaly 100000
TOFA Mathematics and Computer Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 100000
UnFlood Engineering National Technical University of Athens 100000