Εγκεκριμένα Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης – 2nd cut-off

Αποδόθηκαν 900.000 core hours σε 9 έργα προετοιμασίας (Type A) και ανάπτυξης (Type B)  για χρονικό διάστημα των 2 έως 4 μηνών.

Project Acronym  Project Name PI Name Research Field Organization Name Allocated Core Hours Type
Co-Brain Complexity in the Brain Astero Provata Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences «Demokritos» National Center for Scientific Research  100.000,00 B
PaTrop Improvement of the tropospheric delay component of GPS and INSAR measurements in the western Corinth Gulf (Greece), by the use of high-resolution meteorological modeling of the lower troposphere: The PaTrop Experiment Nikolaos Roukounakis Earth System Sciences National Observatory of Athens  100.000,00 A
ESLDM Electronic structure of low-dimensional materials Ioannis Remediakis Chemical Sciences and Materials University of Crete  100.000,00 B
AMDAS Ab-initio molecular dynamics of ferro-aluminosilicate slag Konstantinos Karalis Chemical Sciences and Materials National Technical University of Athens  100.000,00 A
UAPAMD Molecular Dynamic Simulations of UapA Transporter Emmanuel Mikros Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences National & Kapodistrian University of Athens  100.000,00 A
SSCAMS Scaling Spectral Clustering Algorithms on Distributed Memory Systems Efstratios Gallopoulos Mathematics and Computer Sciences University of Patras  100.000,00 B
MDGLASS Molecular Dynamics for Bioactive Glasses Ioannis Koutselas Chemical Sciences and Materials Univ Patras  100.000,00 A
OptiCar Optimization of Car Aerodynamics Kyriakos Giannakoglou Engineering NTUA  100.000,00 A
SOUND Stochastic Ocean UNcertainty moDelling Vassilios Vervatis Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens  100.000,00  A