Δημοσιεύσεις

2 results
2022
[2] A comprehensive study of the onset of boundary layer separation in the unbounded flow around a circular cylinder (, , and ), In Physics of Fluids, volume 34, . [details] [pdf] [doi]
2019
[1] Αμέση Αριθμητική Προσομοίωση Της Ροής Ρευστού Γύρω Από Ορθογωνικό Εμπόδιο (), In 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, . [details] [pdf]