Δημοσιεύσεις

Project Acronym: NASIFMAG
Title: Nanoparticle Surface and Interface Magnetism
Affiliation: national center for scientific research demokritos
Pi: Kalliopi Trohidou
Research Field: chemical sciences and materials

Charge distribution on the water/γ-Fe2O3 interface
by N. Ntallis, V. Peyre, R. Perzynski, E. Dubois and K.N. Trohidou
Reference:
Charge distribution on the water/γ-Fe2O3 interface (N. Ntallis, V. Peyre, R. Perzynski, E. Dubois and K.N. Trohidou), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 484, 2019.
Bibtex Entry:
@article{NTALLIS201974,
 title = {Charge distribution on the water/γ-Fe2O3 interface},
 journal = {Journal of Magnetism and Magnetic Materials},
 volume = {484},
 pages = {74 - 82},
 year = {2019},
 bibyear = {2019},
 issn = {0304-8853},
 doi = {https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.03.132},
 url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885318327446},
 author = {N. Ntallis and V. Peyre and R. Perzynski and E. Dubois and K.N. Trohidou},
}