Δημοσιεύσεις

Project Acronym: Correct
Title: ClOud REsolving ClimaTe
Affiliation: aristotle university of thessaloniki
Pi: Pytharoulis Ioannis
Research Field:

Numerical Study of the Medicane of November 2014
by Pytharoulis, I. and Matsangouras, Ioannis T. and Tegoulias, I. and Kotsopoulos, S. and Karacostas, Theodore S. and Nastos, P. T.
Reference:
Numerical Study of the Medicane of November 2014 (Pytharoulis, I. and Matsangouras, Ioannis T. and Tegoulias, I. and Kotsopoulos, S. and Karacostas, Theodore S. and Nastos, P. T.), Chapter in (Karacostas, Theodore, Bais, Alkiviadis, Nastos, Panagiotis T., eds.), Springer International Publishing, 2017.
Bibtex Entry:
@inbook{Pytharoulis2017,
 author = {Pytharoulis, I.
		and Matsangouras, Ioannis T.
		and Tegoulias, I.
		and Kotsopoulos, S.
		and Karacostas, Theodore S.
		and Nastos, P. T.},
 editor = {Karacostas, Theodore
		and Bais, Alkiviadis
		and Nastos, Panagiotis T.},
 title = {Numerical Study of the Medicane of November 2014},
 booktitle = {Perspectives on Atmospheric Sciences},
 year = {2017},
 bibyear = {2017},
 publisher = {Springer International Publishing},
 address = {Cham},
 pages = {115--121},
 isbn = {978-3-319-35095-0},
 doi = {10.1007/978-3-319-35095-0_17},
 url = {https://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_17},
}