Δημοσιεύσεις

Project Acronym: CoBrain4
Title: Complexity of Neuron Synchronization in the Brain
Affiliation: national center for scientific research demokritos
Pi: Astero Provata
Research Field: mathematics and computer science

Neurons
by Panagiotis Vlamos, Astero Provata
Abstract:
Reference:
Neurons (Panagiotis Vlamos, Astero Provata), In Experimental Medicine and Biology, volume 1194, 2020.
Bibtex Entry:
@inproceedings{doi:10.1007-978-3-030-32622-7_37,
 author = {Panagiotis Vlamos, Astero Provata},
 doi = {10.1007/978-3-030-32622-7_37},
 url = {https://doi.org/10.1007/978-3-030-32622-7_37},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 booktitle = {Experimental Medicine and Biology},
 volume = {1194},
 pages = {397-407},
 title = {Neurons},
 abstract = {},
}