Δημοσιεύσεις

Project Acronym: ISRSE
Title: The Impact of Solar Radiation Schemes in the direct and semi-direct aerosol Effect over Greece
Affiliation: national and kapodistrian university of athens
Pi: Maria Tombrou-Tzella
Research Field: earth system sciences

Direct aerosol absorption at the Eastern Mediterranean
by Methymaki G., Bossioli E., Kalogiros J., Kouvarakis G., Mihalopoulos N., Nenes A., and Tombrou M.
Reference:
Direct aerosol absorption at the Eastern Mediterranean (Methymaki G., Bossioli E., Kalogiros J., Kouvarakis G., Mihalopoulos N., Nenes A., and Tombrou M.), In Atmos. Environ., volume 231, 2020.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1016-j.atmosenv.2020.117533,
 author = {Methymaki G., Bossioli E., Kalogiros J., Kouvarakis G., Mihalopoulos N., Nenes A., and Tombrou M.},
 doi = {10.1016/j.atmosenv.2020.117533},
 url = {https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117533},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 journal = {Atmos. Environ.},
 volume = {231},
 title = {Direct aerosol absorption at the Eastern Mediterranean},
}