Δημοσιεύσεις

Project Acronym: Neurons Net
Title: Synchronisation Patterns in Networks of Brain Neurons
Affiliation: national center for scientific research demokritos
Pi: Astero Provata
Research Field: biochemistry, bioinformatics and life sciences

Entropic fluctuations in DNA sequences
by Dimitrios Thanos, Wentian Li, Astero Provata
Abstract:
Reference:
Entropic fluctuations in DNA sequences (Dimitrios Thanos, Wentian Li, Astero Provata), In Physica A, volume 493, 2018.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1016-j.physa.2017.11.119,
 author = {Dimitrios Thanos, Wentian Li, Astero Provata},
 doi = {10.1016/j.physa.2017.11.119},
 url = {https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.11.119},
 year = {2018},
 bibyear = {2018},
 journal = {Physica A},
 volume = {493},
 pages = {444},
 title = {Entropic fluctuations in DNA sequences},
 abstract = {},
}