Δημοσιεύσεις

Project Acronym: CADD_AK_VS
Title: In silico drug design of novel selective inhibitors of adenosine receptors
Affiliation: national and kapodistrian university of athens
Pi: Antonios Kolocouris
Research Field: biochemistry, bioinformatics and life sciences

Pharmacological characterisation of novel adenosine A3 receptor antagonists
by Kerry Barkan, Panagiotis Lagarias, Margarita Stampelou, Dimitrios Stamatis, Sam Hoare, Dewi Safitri, Karl-Norbert Klotz, Eleni Vrontaki, Antonios Kolocouris Graham Ladds
Reference:
Pharmacological characterisation of novel adenosine A3 receptor antagonists (Kerry Barkan, Panagiotis Lagarias, Margarita Stampelou, Dimitrios Stamatis, Sam Hoare, Dewi Safitri, Karl-Norbert Klotz, Eleni Vrontaki, Antonios Kolocouris Graham Ladds), In Nature Scientific Reports, volume 10, 2020.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1038-s41598-020-74521-y,
 author = {Kerry Barkan, Panagiotis Lagarias, Margarita Stampelou, Dimitrios Stamatis, Sam Hoare, Dewi Safitri, Karl-Norbert Klotz, Eleni Vrontaki, Antonios Kolocouris  Graham Ladds},
 doi = {10.1038/s41598-020-74521-y},
 url = {https://doi.org/10.1038/s41598-020-74521-y},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 journal = {Nature Scientific Reports},
 volume = {10},
 number = {1},
 pages = {20781},
 title = {Pharmacological characterisation of novel adenosine A3 receptor antagonists},
}