Δημοσιεύσεις

Project Acronym: TRAP
Title: Dust transport processes
Affiliation: national observatory of athens
Pi: Eleni Drakaki
Research Field: earth system sciences

Modeling coarse and giant desert dust particles
by Drakaki E., Amiridis V., Tsekeri A., Gkikas A., Proestakis E., Mallios S., Solomos S., Spyrou C., Marinou E., Ryder C. L., Bouris D., Katsafados P.
Reference:
Modeling coarse and giant desert dust particles (Drakaki E., Amiridis V., Tsekeri A., Gkikas A., Proestakis E., Mallios S., Solomos S., Spyrou C., Marinou E., Ryder C. L., Bouris D., Katsafados P.), In Atmospheric Chemistry and Physics, volume 22, 2022.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.5194-acp-22-12727-2022,
 title = {Modeling coarse and giant desert dust particles},
 author = {Drakaki E., Amiridis V., Tsekeri A., Gkikas A., Proestakis E., Mallios S., Solomos S., Spyrou C., Marinou E., Ryder C. L., Bouris D., Katsafados P.},
 doi = {10.5194/acp-22-12727-2022},
 url = {https://doi.org/10.5194/acp-22-12727-2022},
 year = {2022},
 bibyear = {2022},
 journal = {Atmospheric Chemistry and Physics},
 volume = {22},
 number = {18},
 pages = {12727-12748},
}