Δημοσιεύσεις

Project Acronym: WINDAST
Title: Wind assImilation study for improviNg aeolian mineral Dust forecASTing (WINDAST)
Affiliation: national observatory of athens
Pi: Vassilis Amiridis
Research Field: earth system sciences

The impact of assimilating Aeolus wind data on regional Aeolian dust model simulations using WRF-Chem
by Kiriakidis P., Gkikas A., Papangelis G., Christoudias T., Kushta J., Proestakis E., Kampouri A., Marinou E., Drakaki E., Benedetti A., Rennie M., Retscher C., Straume A. G., Dandocsi A., Sciare J., Amiridis V.
Reference:
The impact of assimilating Aeolus wind data on regional Aeolian dust model simulations using WRF-Chem (Kiriakidis P., Gkikas A., Papangelis G., Christoudias T., Kushta J., Proestakis E., Kampouri A., Marinou E., Drakaki E., Benedetti A., Rennie M., Retscher C., Straume A. G., Dandocsi A., Sciare J., Amiridis V.), In EGUsphere, volume 2022, 2022.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.5194-egusphere-2022-819,
 title = {The impact of assimilating Aeolus wind data on regional Aeolian dust model simulations using WRF-Chem},
 author = {Kiriakidis P., Gkikas A., Papangelis G., Christoudias T., Kushta J., Proestakis E., Kampouri A., Marinou E., Drakaki E., Benedetti A., Rennie M., Retscher C., Straume A. G., Dandocsi A., Sciare J., Amiridis V.},
 doi = {10.5194/egusphere-2022-819},
 url = {https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-819},
 year = {2022},
 bibyear = {2022},
 journal = {EGUsphere},
 volume = {2022},
 pages = {1-42},
}