Δημοσιεύσεις

Project Acronym: HRCOG
Title: High Resolution Climatology over Greece
Affiliation: national center for scientific research demokritos
Pi: Nadia Politi
Research Field: earth system sciences

High resolution solar atlas for Greece under climate change
by I. Markantonis, N. Politi, T. Katopodis, D. Vlachogiannis, S. Karozis, A. Sfetsos
Reference:
High resolution solar atlas for Greece under climate change (I. Markantonis, N. Politi, T. Katopodis, D. Vlachogiannis, S. Karozis, A. Sfetsos), In 2020 EGU General Assembly, 2020.
Bibtex Entry:
@inproceedings{doi:10.5194-egusphere-egu2020-408,
 author = {I. Markantonis, N. Politi, T. Katopodis, D. Vlachogiannis, S. Karozis, A. Sfetsos},
 booktitle = {2020 EGU General Assembly},
 venue = {3-8 May 2020, Vienna Austria},
 doi = {10.5194/egusphere-egu2020-408},
 url = {https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-408},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 title = {High resolution solar atlas for Greece under climate change},
}