Δημοσιεύσεις

Project Acronym: SatLUC
Title: European regional climate simulations driven by satellite land use change data
Affiliation: aristotle university of thessaloniki
Pi: Eleni Katragkou
Research Field: earth system sciences

Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX FPS LUCAS models: Part II. The role of changing vegetation
by Mooney P. A., Rechid D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudré N., Breil M., Cardoso R. M., Daloz A. S., Hoffmann P., Lima, D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strada S., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.
Reference:
Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX FPS LUCAS models: Part II. The role of changing vegetation (Mooney P. A., Rechid D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudré N., Breil M., Cardoso R. M., Daloz A. S., Hoffmann P., Lima, D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strada S., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.), In The Cryosphere Discussions, volume 2021, 2021.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.5194-tc-2021-291,
 author = {Mooney P. A., Rechid D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudr\'e N., Breil M., Cardoso R. M., Daloz A. S., Hoffmann P., Lima, D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strada S., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.},
 title = {Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX FPS LUCAS models: Part II. The role of changing vegetation},
 journal = {The Cryosphere Discussions},
 volume = {2021},
 bibyear = {2021},
 year = {2021},
 pages = {1-22},
 url = {https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2021-291/},
 doi = {10.5194/tc-2021-291},
}