Δημοσιεύσεις

Project Acronym: DNSTFSMR-6
Title: Direct Numerical Simulation of Turbulent Flow Around a Surface Mounted Rib
Affiliation: university of west macedonia
Pi: Nikolaso Malamataris
Research Field: engineering

Αμέση Αριθμητική Προσομοίωση Της Ροής Ρευστού Γύρω Από Ορθογωνικό Εμπόδιο
by Β. Λάσκος, Ν. Μαλαματάρης, Θ. Κωτσόπουλος, Β. Φράγκο
Reference:
Αμέση Αριθμητική Προσομοίωση Της Ροής Ρευστού Γύρω Από Ορθογωνικό Εμπόδιο (Β. Λάσκος, Ν. Μαλαματάρης, Θ. Κωτσόπουλος, Β. Φράγκο), In 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, 2019.
Bibtex Entry:
@inproceedings{hhaconference,
 booktitle = {14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης},
 venue = {Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας},
 author = {Β. Λάσκος, Ν. Μαλαματάρης, Θ. Κωτσόπουλος, Β. Φράγκο},
 year = {2019},
 bibyear = {2019},
 title = {Αμέση Αριθμητική Προσομοίωση Της Ροής Ρευστού Γύρω Από Ορθογωνικό Εμπόδιο},
 url = {https://hhaconference.gr},
}