Δημοσιεύσεις

Project Acronym: VAPUMICD
Title: Vacuum pumping and micro devices
Affiliation: university of thessaly
Pi: Dimitris Valougeorgis
Research Field: engineering

Περιοδική ταλαντωτική ροή αερίου σε κινούμενη μικροδιάταξη τύπου comb
by Α. Τσιμπούκης, Δ. Βαλουγεώργης
Abstract:
Οι περιοδικές ροές εμφανίζονται συχνά σε μικροσυστήματα MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) που ταλαντώνονται με χαμηλή ή υψηλή συχνότητα. H επίλυση των ροών είναι απαραίτητη για τον σωστό υπολογισμό των δυνάμεων απόσβεσης. Λόγω των μικρών διαστάσεων ή της χαμηλής πίεσης του αερίου ή της πολύ υψηλής συχνότητας ταλάντωσης της διάταξης η μοντελοποίηση των ροών δεν γίνεται με τις εξισώσεις Navier – Stokes αλλά με την κινητική θεωρία των αερίων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της περιοδικής ροής σε διάταξη comb που υπόκειται σε κάθετη αρμονική ταλάντωση σε όλο το εύρος των συχνοτήτων και αραιοποίησης. Χρησιμοποιείται το γραμμικό χρονομεταβαλλόμενο κινητικό μοντέλο Shakhov. Τα αποτελέσματα εστιάζουν στην ορθή και διατμητική τάση των κινούμενων τοιχωμάτων. Και τα δύο πλάτη των τάσεων αρχικά μειώνονται μέχρι μια ελάχιστη τιμή όσο αυξάνεται η παράμετρος αραιοποίησης και στη συνέχεια εμφανίζουν μια ταλαντωτική συμπεριφορά μέχρι οι τιμές τους να παραμείνουν σταθερές. Στις χαμηλές συχνότητες και οι δύο τάσεις επηρεάζονται σημαντικά από την αλλαγή των διαστάσεων, ενώ αντίθετα στις υψηλές συχνότητες επηρεάζονται ελάχιστα.volume=
Reference:
Περιοδική ταλαντωτική ροή αερίου σε κινούμενη μικροδιάταξη τύπου comb (Α. Τσιμπούκης, Δ. Βαλουγεώργης), In 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών, 2018.
Bibtex Entry:
@article{hhaconference2018,
 author = {Α. Τσιμπούκης, Δ. Βαλουγεώργης},
 title = {Περιοδική ταλαντωτική ροή αερίου σε κινούμενη μικροδιάταξη τύπου comb},
 url = {http://flow2018.mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/11/PERIODIKI-TALANTOTIKI-ROI-AERIOY-SE-KINOYMENI-MIKRODIATAXI-TYPOY-COMB.pdf},
 year = {2018},
 bibyear = {2018},
 journal = {11o Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών},
 abstract = {Οι περιοδικές ροές εμφανίζονται συχνά σε μικροσυστήματα MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) που ταλαντώνονται με χαμηλή ή υψηλή συχνότητα. H επίλυση των ροών είναι απαραίτητη για τον σωστό υπολογισμό των δυνάμεων απόσβεσης. Λόγω των μικρών διαστάσεων ή της χαμηλής πίεσης του αερίου ή της πολύ υψηλής συχνότητας ταλάντωσης της διάταξης η μοντελοποίηση των ροών δεν γίνεται με τις εξισώσεις Navier – Stokes αλλά με την κινητική θεωρία των αερίων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της περιοδικής ροής σε διάταξη comb που υπόκειται σε κάθετη αρμονική ταλάντωση σε όλο το εύρος των συχνοτήτων και αραιοποίησης. Χρησιμοποιείται το γραμμικό χρονομεταβαλλόμενο κινητικό μοντέλο Shakhov. Τα αποτελέσματα εστιάζουν στην ορθή και διατμητική τάση των κινούμενων τοιχωμάτων. Και τα δύο πλάτη των τάσεων αρχικά μειώνονται μέχρι μια ελάχιστη τιμή όσο αυξάνεται η παράμετρος αραιοποίησης και στη συνέχεια εμφανίζουν μια ταλαντωτική συμπεριφορά μέχρι οι τιμές τους να παραμείνουν σταθερές. Στις χαμηλές συχνότητες και οι δύο τάσεις επηρεάζονται σημαντικά από την αλλαγή των διαστάσεων, ενώ αντίθετα στις υψηλές συχνότητες επηρεάζονται ελάχιστα.volume=},
 number = {},
 pages = {},
}