Δημοσιεύσεις

Project Acronym: LaMIPlaS
Title: Laser Matter Interactions and Plasma Simulations
Affiliation: technological educational institute of crete
Pi: Vasilis Dimitriou
Research Field: laser matter interactions and plasma simulations

Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser
by Κυριακή Κοσμά, Ευθύμιος Μπακαρέζος, Ιωάννης Ορφανός, Ευάγγελος Κασελούρης, Βασίλειος Δημη- τρίου, Νικόλαος Βάινος, Μιχαήλ Ταταράκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης
Abstract:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τεχνικές μέτρησης πλήρους πεδίου, βασισμένες στην οπτική συμβολομετρία, για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό Επιφανειακών Ακουστικών Κυμάτων (ΕΑΚ) υψηλών συχνοτήτων, παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser femtosecond χρονικής διάρκειας σε μεταλλικό φιλμ-υπόστρωμα. Διερευνάται επίσης αριθμητικά η δυναμική απόκριση του υλικού και παρατηρείται ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ΕΑΚ.
Reference:
Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser (Κυριακή Κοσμά, Ευθύμιος Μπακαρέζος, Ιωάννης Ορφανός, Ευάγγελος Κασελούρης, Βασίλειος Δημη- τρίου, Νικόλαος Βάινος, Μιχαήλ Ταταράκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης), In 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, 2018.
Bibtex Entry:
@inproceedings{inpro2018-2,
 booktitle = {9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής},
 venue = {Πανεπιστήμιο Πατρών},
 author = {Κυριακή Κοσμά, Ευθύμιος Μπακαρέζος, Ιωάννης Ορφανός, Ευάγγελος Κασελούρης, Βασίλειος Δημη- τρίου, Νικόλαος Βάινος, Μιχαήλ Ταταράκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης},
 year = {2018},
 bibyear = {2018},
 title = {Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser},
 abstract = {Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τεχνικές μέτρησης πλήρους πεδίου, βασισμένες στην οπτική συμβολομετρία, για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό Επιφανειακών Ακουστικών Κυμάτων (ΕΑΚ) υψηλών συχνοτήτων, παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser femtosecond χρονικής διάρκειας σε μεταλλικό φιλμ-υπόστρωμα. Διερευνάται επίσης αριθμητικά η δυναμική απόκριση του υλικού και παρατηρείται ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων όσο αφορά τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ΕΑΚ.},
 url = {https://conferences.helina.gr/2018/gr/abstracts/},
}