Δημοσιεύσεις

Project Acronym: AVATAR
Title: Advanced Aerodynamic Tools for Large Rotors
Affiliation: center for renewable energy sources and saving
Pi: Nikolaos Lampropoulos
Research Field: engineering

Avatar deliverable D2.5: Effects of inflow turbulence on large wind turbines
by Kim, Y., Lutz, Th., Jost, E., Gomez-Iradi, S., Munoz, A., Lampropoulos, N., Sørensen,N.N., Madsen, H., van der Lann, P., Heißelmann, H., Voutsinas, S., Papadakis, G.
Reference:
Avatar deliverable D2.5: Effects of inflow turbulence on large wind turbines (Kim, Y., Lutz, Th., Jost, E., Gomez-Iradi, S., Munoz, A., Lampropoulos, N., Sørensen,N.N., Madsen, H., van der Lann, P., Heißelmann, H., Voutsinas, S., Papadakis, G.), Technical report, , 2016.
Bibtex Entry:
@techreport{kim2016avatar,
 title = {Avatar deliverable D2.5: Effects of inflow turbulence on large wind turbines},
 author = {Kim, Y., Lutz, Th., Jost, E., Gomez-Iradi, S., Munoz, A., Lampropoulos, N., Sørensen,N.N., Madsen, H., van der Lann, P., Heißelmann, H., Voutsinas, S., Papadakis, G.},
 year = {2016},
 month = {October},
 bibyear = {2016},
 url = {https://www.eera-avatar.eu/fileadmin/avatar/user/avatar_D2p5_revised_20161231.pdf},
}