Δημοσιεύσεις

55 results
2023
[55] FEM-BEM Vibroacoustic Simulations of Motion Driven Cymbal-Drumstick Interactions (), In Acoustics, volume 5, . [details] [pdf] [doi]
[54] Vibro-acoustics time domain FEM-BEM analysis of a Titian Stradivari violin: the role of the bridge ( and ), In Journal of Physics: Conference Series, volume 2458, . [details] [pdf] [doi]
2022
[53] A computational study on the optical shaping of gas targets via blast wave collisions for magnetic vortex acceleration (), In High Power Laser Science and Engineering, Cambridge University Press, volume 10, . [details] [pdf] [doi]
[52] Improving a high-power laser-based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile (), In Plasma Physics and Controlled Fusion, IOP Publishing, volume 64, . [details] [pdf] [doi]
[51] Progress on the electro-thermo-mechanical instability and its role as seed on plasma instabilities (), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 64, . [details] [pdf] [doi]
[50] Quantification of Nanoscale Dose Enhancement in Gold Nanoparticle-Aided External Photon Beam Radiotherapy (, , , , and ), In Cancers, volume 14, . [details] [pdf] [doi]
[49] A Detailed FEM Study on the Vibro-acoustic Behaviour of Crash and Splash Musical Cymbals (), In International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, volume 16, . [details] [pdf] [doi]
[48] Cyclo[18]carbon including zero-point motion: ground state, first singlet and triplet excitations, and hole transfer (, , and ), In Phys. Chem. Chem. Phys., volume 24, . [details] [pdf] [doi]
2021
[47] High performance simulations of a single X-pinch (), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 64, . [details] [pdf] [doi]
[46] Chapter 11 FEM Modeling and Simulations in Laser Matter Interactions and Plasma MHD problems and Chapter 18 Case studies on FEM and MHD (), Chapter in (T. Apostolova, J. Kohanoff, N. Medvedev, E. Oliva, A. Rivera, ed.), Instituto de Fusion Nuclear "Guillermo Velarde", Universidad Politecnica de Madrid, . [details] [pdf] [doi]
[45] Acoustic analysis of impact sound on vibrating circular membranes (, , , , , and ), In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, volume 263, . [details] [pdf] [doi]
[44] Instability growth mitigation study of a dielectric coated metallic wire in a low current Z-pinch configuration (, , , , and ), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 63, . [details] [pdf] [doi]
[43] Downscaled Finite Element Modeling of Metal Targets for Surface Roughness Level under Pulsed Laser Irradiation (, , , , , , , , and ), In Applied Sciences, volume 11, . [details] [pdf] [doi]
[42] High-intensity laser-driven secondary radiation sources using the ZEUS 45 TW laser system at the Institute of Plasma Physics and Lasers of the Hellenic Mediterranean University Research Centre (, , , , , , , , , and ), In High Power Laser Science and Engineering, volume 9, . [details] [pdf] [doi]
[41] On the micro-modelling of surface roughness in pulsed laser machining (, , , , , , , and ), In , volume 1037, . [details] [pdf] [doi]
[40] Experimentally validated modeling of the optical energy deposition in highly ionized ambient air by strong femtosecond laser pulses (), In The European Physical Journal D, volume 75, . [details] [pdf] [doi]
[39] Standardization and Validation of Brachytherapy Seeds’ Modelling Using GATE and GGEMS Monte Carlo Toolkits (, , , , , , and ), In Cancers, volume 13, . [details] [pdf] [doi]
[38] The influence of the load's geometrical characteristics on the generation of the electro-thermo-mechanical instability in a single wire Z-pinch (, , and ), In , volume 1730, . [details] [pdf] [doi]
[37] Effects of Structural Dynamics on Charge Carrier Transfer in B‑DNA: A Combined MD and RT-TDDFT Study (), In The Journal of Physical Chemistry B, volume 125, . [details] [pdf] [doi]
2020
[36] Strong spin-orbit torque effect on magnetic defects due to topological surface state electrons in Bi2Te3 ( and ), In Phys. Rev. B, volume 102, . [details] [pdf] [doi]
[35] A numerical study on laboratory plasma dynamics validated by low current x-pinch experiments (), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 62, . [details] [pdf] [doi]
[34] GRNET transnational access success story (), Technical report, , . [details] [pdf] [doi]
[33] Innovative education and training in high power laser plasmas (PowerLaPs) for plasma physics, high power laser matter interactions and high energy density physics: experimental diagnostics and simulations (), In High Power Laser Science and Engineering, volume 8, . [details] [pdf] [doi]
[32] Dynamics of the heat affected zone and induced strains in laser machining below ablation threshold (), In 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., volume 916, . [details] [pdf] [doi]
[31] Target normal sheath acceleration and laser wakefield acceleration particle-in-cell simulations performance on CPU & GPU architectures for high-power laser systems ( and ), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 62, . [details] [pdf] [doi]
[30] Dynamics of the heat affected zone and induced strains in laser machining below ablation threshold (), In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 916, . [details] [pdf] [doi]
[29] The importance of the laser pulse-ablator interaction dynamics prior to the ablation plasmaphase in inertial confinement fusion studies (), In Philosophical Transactions of the Royal Society A, volume 378, . [details] [pdf] [doi]
[28] Hole transfer in open carbynes (), In Materials, volume 13, . [details] [pdf] [doi]
[27] Hole Transfer in Cumulenic and Polyynic Carbynes (), In The Journal of Physical Chemistry, volume 124, . [details] [pdf] [doi]
[26] Analysis of the Heat Affected Zone and Surface Roughness during Laser Micromachining of Metals (, , , , , , , , , , and ), In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVIII, volume 827, . [details] [pdf] [doi]
[25] A Study on the Influence of Laser Parameters on Laser-Assisted Machining of AISI H-13 Steel (, , , , and ), In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVIII, volume 827, . [details] [pdf] [doi]
[24] Dosimetric evaluation of the Leksell GammaPlan Convolution dose calculation algorithm (), In Physics in Medicine & Biology, volume 65, . [details] [pdf] [doi]
2019
[23] FEM simulations of matter irradiated by laser pulses. ( and ), In Proceedings of the 1st International Symposium in Electronic engineering, Information Technology & Education, EEITE2019, 23-24 May 2019, Electronic Proceedings ISBN 978-618-84774-0-7, . [details] [pdf] [doi]
[22] Kelvin - Helmholtz Instability and Alfvénic Vortex Shedding in Solar Eruptions ( and ), In The Astrophysical Journal, American Astronomical Society, volume 884, . [details] [pdf] [doi]
[21] Innovative Education and Training in high power laser plasmas (PowerLaPs) for plasma physics, high power laser–matter interactions and high energy density physics–theory and experiments (, , , , , , , , , and ), In High Power Laser Science and Engineering, Cambridge University Press, volume 7, . [details] [pdf]
[20] Integrated nanosecond laser full-field imaging for femtosecond laser-generated surface acoustic waves in metal film-glass substrate multilayer materials (, , , , , , and ), In Applied Physics A, volume 125, . [details] [pdf] [doi]
[19] Successful and Failed Flux Tube Emergence in the Solar Interior (, and ), In The Astrophysical Journal, American Astronomical Society, volume 874, . [details] [pdf] [doi]
[18] Eruptions and flaring activity in emerging quadrupolar regions ( and ), In A&A, volume 630, . [details] [pdf] [doi]
[17] Recurrent CME-like Eruptions in Emerging Flux Regions. II. Scaling of Energy and Collision of Successive Eruptions (, and ), In The Astrophysical Journal, American Astronomical Society, volume 876, . [details] [pdf] [doi]
2018
[16]Preliminary computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices (, , , , , , , , and ), In 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, . [details]
[15] Computational study of plasma dynamic evolution produced by low current table-top pinch plasma devices (, , , , , , , , , and ), In , . [details] [pdf]
[14] Surface Acoustic Waves generated on thin films after irradiation by femtosecond laser pulses (, , , , , and ), In , . [details] [pdf]
[13] Μεθοδολογίες για το νανοσκοπικό δυναμικό χαρακτηρισμό υλικών, με τη χρήση επιφανειακών ακουστικών κυμάτων παραγόμενων από υπερβραχείς παλμούς laser (), In 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακουστικής, . [details] [pdf]
[12] A Cancellation Nanoflare Model for Solar Chromospheric and Coronal Heating (, and ), In The Astrophysical Journal, American Astronomical Society, volume 862, . [details] [pdf] [doi]
[11] Hole-doped 2D InSe for spintronic applications (, , , , and ), In ACS Applied Nano Materials, . [details] [pdf] [doi]
[10] Enhanced thermal conductivity in percolating nanocomposites: a molecular dynamics investigation (, , , , , , , and ), In Nanoscale, The Royal Society of Chemistry, . [details] [pdf] [doi]
[9] Ab initio quantum transport in AB-stacked bilayer penta-silicene using atomic orbitals (, and ), In RSC Adv., The Royal Society of Chemistry, volume 8, . [details] [pdf] [doi]
[8] Impact of Screw and Edge Dislocations on the Thermal Conductivity of Individual Nanowires and Bulk GaN: a Molecular Dynamics study (, , , , and ), In Phys. Chem. Chem. Phys., The Royal Society of Chemistry, . [details] [pdf] [doi]
2017
[7] Ultra-intense laser interaction with specially-designed targets as a source of energetic protons ( and ), In Research Using Extreme Light: Entering New Frontiers with Petawatt-Class Lasers III (Georg Korn, Luis O. Silva, eds.), SPIE, volume 10241, . [details] [pdf] [doi]
[6] The history of chemical enrichment in the intracluster medium from cosmological simulations (, , , , , , , , , and ), In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, volume 468, . [details] [pdf] [doi]
[5] Preliminary investigation on the use of low current pulsed power Z-pinch plasma devices for the study of early stage plasma instabilities (, , , , , , , , , and ), In Plasma Physics and Controlled Fusion, volume 60, . [details] [pdf] [doi]
[4] Recurrent CME-like Eruptions in Emerging Flux Regions. I. On the Mechanism of Eruptions (, and ), In The Astrophysical Journal, American Astronomical Society, volume 850, . [details] [pdf] [doi]
[3] The influence of the solid to plasma phase transition on the generation of plasma instabilities (), In Nature Communications, volume 8, . [details] [pdf] [doi]
2016
[2] Comparison of two film dosimetry methods for dose verification in stereotactic radiosurgery applications (, , , , and ), In Physica Medica, volume 32, . [details] [pdf] [doi]
[1] Monte carlo determination of correction factors for dosimetric measurements in gamma knife perfexion small fields (, , , , , and ), In Physica Medica, Elsevier, volume 32, . [details] [pdf] [doi]